Praktijk Het Blad

Praktijk het blad

Een blad is contant in beweging door de verschillende seizoenen, 
door invloeden van buitenaf en door invloeden van binnenuit.
Het is een veranderlijk proces, het staat niet stil.
Een blad groeit, bloeit, sterft langzaam af en valt van de bomen. 
En dan begint het hele proces van vooraf aan.
Ook veranderen de kleuren van een blad, de grootte en de kracht.

De 4 seizoenen zijn allemaal anders.
Alle 4 hebben ze iets speciaals, een bepaalde schoonheid, een bepaalde uitstraling en een bepaalde betekenis.

Voor mij staat een blad symbool voor het leven, het leven van een mens.
Een mensenleven staat ook niet stil, heeft ook voeding nodig, kracht en doorzettingsvermogen om zijn of haar leven op een zo`n positieve manier in te kunnen vullen.
Dit alleen of samen met anderen.

Een mensenleven staat ook in het teken van groei, bloei, warmte en bezinning of rust.
Niets is blijvend of van langdurige aard.

Missie/ visie
Een mensenleven is contant in beweging, geen dag is hetzelfde en we leven in het heden niet in het verleden of in de toekomst.
Het leven gaat door.

Een probleem of obstakel kruist iemands pad. Dit probleem wordt groter, onverdraagzaam, maar er komt een oplossing en dan een periode van rust.
Soms lijkt een situatie uitzichtloos, geen hoop en alles is negatief.

Een onopgelost probleem of gebeurtenis uit het verleden verspert het pad, dit zal eerst een plek moeten krijgen voordat het pad verder betreden kan worden.

Ik geloof in de kracht van ieder mens. Iedereen heeft potentie om zijn of haar leven op een positieve manier invulling te geven.

Dit vergt soms wat meer energie, doorzettingsvermogen en een helpende hand of steun van een ander.

Een blad in de schaduw zal ook niet groeien, het zal hulp nodig hebben van iets anders om te kunnen blijven groeien. 

Visie
Leef in het heden, het verleden is geweest en de toekomst is onbekend.
Het leven is constant in beweging en niets is blijvend.
Blijf geloven en hoop behouden in je zelf en een betere toekomst.

If it ain`t broken, don`t fix it.
“Bert Lance”

Mensen hebben de behoefte om dingen te veranderen, te verbeteren of aan te passen in hun leven. Dit om verschillende redenen: het gras is groener aan de overkant, door invloeden van binnenuit of buitenaf, door denkfouten of door de gedachten dat het leven beter zal worden wanneer we streven naar perfectie.

Probeer iets niet te veranderen, te corrigeren of te verbeteren wat al goed werkt.
Daarmee kunnen problemen alleen maar verergeren.

Richt je aandacht en energie op dingen of problemen die aangepakt moeten worden.
Accepteer jezelf zoals je bent en dat er soms tijden zijn waarin het leven wat moeizamer verloopt.
Niets is blijvend en met de juiste hulp of zetje in de juiste richting, wordt het leven een stuk aangenamer.

Of je nou denkt dat je het kan of dat je het niet kan,
Je hebt altijd gelijk!

“Henry Ford”

Een manier van denken heeft veel invloed op hoe een probleem aangepakt wordt of hoe een mensenleven eruit gaat zien.

Eén van de meest voorkomende denkfouten is: “ik kan het niet”. 
Dit kan op veel dingen van toepassing zijn: op een studie, een relatie, een verandering die plaats moet vinden in het leven of in iemands houding naar het leven toe.
Zolang je blijft denken dat je het niet kan, dan zal je niet slagen in hetgeen wat je wilt aanpassen of wilt bereiken.

Ga je anders denken en ga je geloven in jezelf of in een betere toekomst, dan zal je ervaren dat het leven een stuk aangenamer gaat verlopen ondanks de obstakels die je op je levenspad tegen gaat komen.
Je zal een positieve kijk op het leven krijgen en problemen zullen minder zwaar aanvoelen.

Met een positieve kijk op het leven, wilskracht, doorzettingsvermogen, met compassie en acceptatie naar jezelf kijken en steun vanuit je omgeving, zal het leven minder belastend zijn en positiever.