Praktijk Het Blad

Tarieven

Tarieven

Voor de individuele trajecten (coaching/counseling en psychosociale therapie) geldt:

Intakegesprek         €75,- (1,5 uur)

Individuele trajecten     €50,- per gesprek (1 uur).

Voor het eerste gesprek kunt u alvast de Intakevragenlijst downloaden, die kunt u op uw gemak thuis invullen en meenemen. In principe vinden de consulten bij mij thuis plaats en eventueel op locatie of bij u thuis.
Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW. Annuleren van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur van tevoren via de telefoon of mail, daarna wordt het consult in rekening gebracht.

Neem contact met mij op door middel van het inschrijfformulier, telefonisch of via de email.

Praktijk het Blad is aangesloten bij de Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden (LVPW). Dit waarborgt kwaliteit en deskundigheid voor onze cliënten. Dat is de reden waarom de ziektekostenverzekeraars de consulten van de leden van de LVPW vergoedt. Op de website www.lvpw.nl kunt u informatie vinden over o.a. visie en manier van werken. Tevens over de beroepscode en de klachtenprocedure.

Praktijk het blad staat ingeschreven bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hierdoor sta ik vermeld in het kwaliteitsregister en mag ik de beschermde titel “Registertherapeut” dragen. 
Op de website www.rbcz.nu is meer informatie te vinden.

Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)

Ook staat Praktijk het blad ingeschreven bij: “Kwaliteitsregister Jeugd.''